Openingstijden

Openingstijden
Op werkdagen tijdens kantooruren is De Poort doorgaans altijd open en zijn er beroepskrachten aanwezig. Tijdens schoolvakanties en in het weekend is dit niet structureel het geval, maar zijn er regelmatig jongeren aanwezig die in het bezit zijn van een sleutel.