Wat doet het jongerenwerk?

Behalve een ontmoetingsplek voor jongeren is De Poort tevens een uitvalsbasis voor het jongerenwerk van ‘s-Hertogenbosch Noord. De jongerenwerkers werken heel onregelmatig. Vaak in de avonduren en ook in het weekend, wanneer de jongeren niet op school zitten. De jongerenwerkers krijgen veel vrijheid over wanneer en hoe ze hun tijd invullen, zolang ze maar bezig zijn met hun kerntaken. Elke jongerenwerker heeft zo zijn eigen kwaliteiten en houdt zich zodanig ook bezig met verschillende taken. De Poort verdeelt het jongerenwerk in vier kerntaken:

 1. Contact leggen en onderhouden met jongeren
 2. Jongeren ondersteunen bij zorgen en/of problemen
 3. Bijdrage in de opvoeding van jongeren
 4. Jongeren stimuleren en ondersteunen om zich zelf te ontwikkelen

1 . Contact leggen en onderhouden met jongeren door:

 • De deur uit te gaan om jongeren op te zoeken en in gesprek te gaan met hen
 • Activiteiten te organiseren met en voor jongeren
 • Een plek te bieden voor jongeren:
  1. die ergens willen hangen
  2. waar ze zichzelf kunnen zijn
  3. die een halt- of taakstraf moeten uitvoeren
  4. die vrijwilligerswerk willen doen
  5. die een (nuttige) dagbesteding zoeken
  6. een (maatschappelijke) stage nodig hebben voor school
 • Activiteiten te ondernemen met jongeren (bootje varen, met de Poortbus iets ophalen, klusjes opknappen, samen eten, etc.)
 • Betrouwbaar te zijn door afspraken na te komen, transparant te zijn en discreet te zijn
 • Oprechte interesse tonen door tijd voor jongeren vrij te maken, naar ze te luisteren en vragen te stellen
 • Voor jongeren klaar te staan als ze je nodig hebben

2. Jongeren ondersteunen bij zorgen en/of problemen door: 

 • Alert te zijn op en het bespreekbaar maken van zorgwekkende signalen en/of behoeftes. Daarbij inzichtelijk krijgen of er al (deskundige) hulp is en wat daadwerkelijk het probleem of de hulpvraag is
 • Jongeren proberen in hun kracht te zetten om hun problemen zelf, met behulp van het eigen netwerk en/of het jongerenwerk, op te lossen
 • Als ze er op eigen kracht (met behulp van hun netwerk en het jongerenwerk) niet uit (dreigen te) komen hen motiveren om samen passende hulp te zoeken en dit vervolgens ook in gang te zetten
 • Eventueel in dit gehele proces, met toestemming en/of medeweten van jongeren, afstemmen en ruggespraak houden met relevante partijen als collega’s, ouders of samenwerkingspartners. Enkel bij situaties waar de veiligheid van een jongere op het spel lijkt te staan kan dit zonder toestemming gebeuren.
 • De gesprekken met de hulpverlener bijwonen als de jongere dit zou willen totdat er voldoende een klik en vertrouwen is bij de jongere in de hulpverlener
 • Monitoren of de jongere daadwerkelijk geholpen wordt en ingrijpen als dit niet (voldoende) het geval blijkt te zijn

3. Bijdrage in de opvoeding van jongeren door:

 • Jongeren te informeren en adviseren over onderwerpen als relaties, seks, drugs, alcohol, roken, gezonde leefstijl, sexting, verslavingen, etc. Keuzes niet veroordelen, maar wel (mogelijke) consequenties laten inzien
 • Jongeren normen en waarden aan te leren door met elkaar te discussiëren over bijv. actualiteiten. Maar ook door “goed” gedrag van jongeren te belonen en ze te corrigeren/aanspreken op “slecht” gedrag
 • Jongeren te attenderen op hun verantwoordelijkheid en ze een spiegel voor houden
 • Het goede voorbeeld te geven

4. Jongeren stimuleren en ondersteunen om zich zelf te ontwikkelen door:

 • Complimenten te geven aan jongeren als ze iets goed kunnen/doen
 • Jongeren de kans te geven kennis en inzichten te verwerven door adviezen, voorlichtingen en cursussen aan te bieden op allerlei gebieden (denk aan onderwerpen als ruzie thuis, omgaan met agressie, sexting, groepsdruk, etc.)
 • Jongeren uitdagen nieuwe dingen uit te proberen en hun horizon te verbreden (denk aan iets eten wat ze nog niet kennen, een nieuw gerecht te koken, een activiteit te ondernemen wat ze nog nooit hebben gedaan of een plek of land te bezoeken die ze nog nooit hebben bezocht)
 • Jongeren verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven (denk aan het omgaan met geld, sleutels, beheer, coördinatie, dure apparatuur, etc.)
 • Te netwerken en verbindingen te leggen tussen organisaties, belangen en personen waar jongeren profijt van kunnen hebben.
 • Het faciliteren van:
  • Ruimtes (popoefenruimtes, vergaderruimtes, keuken, studieruimte en een zaal om bijv. in te sporten, dansen, koken, overleggen of een activiteit te organiseren)
  • Professionele apparatuur (denk aan lichten, instrumenten, geluidsset, keuken apparatuur, dj set, etc.)
  • Budget (bijv. voor een activiteit te organiseren)
 • Ondersteuning te bieden bij:
  • Het organiseren van een activiteit
  • Bij hun studieloopbaan (bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk, het leren voor een toets en het kiezen van een opleiding)
  • Het zoeken van een baan (CV of motivatiebrief helpen maken, inschrijven bij uitzendbureau, bellen naar bedrijven, etc.)
  • Het ontwikkelen van een eigen identiteit (denk aan geaardheid, politieke of geloofsovertuiging, etc.)
  • Het stellen van en werken aan doelen en een nuttigere vrijetijdsbesteding (denk aan op tijd komen, een beter ritme aanleren, meer respect tonen, betere/meer omgang met anderen te hebben, gezonder te eten, vaker te sporten, etc.)
 • Jongeren de kans te geven ervaring op te doen:
  • Op een podium (zingen, instrument bespelen, dj’en, presenteren, etc.)
  • Als gastheer of –vrouw (telefoon opnemen, gasten ontvangen, etc.)
  • Bar- en garderobemedewerker
  • Licht- en geluidstechnicus
  • Met geld om te gaan (kassamedewerker, sparen voor een activiteit, samen inkopen te doen, begroting op te stellen, etc.)
 • Het lukt je elke maand niet om rond te komen van het geld wat je hebt.
 • Je hebt problemen met je vriend of vriendin.
 • Je maakt eigenlijk altijd ruzie met je ouders.
 • Je concentreren op school lukt niet.
 • Je zou wel zelfstandig willen gaan wonen, maar weet niet hoe dit aan te pakken.
 • Je gebruikt vaak drugs of alcohol en wilt hiermee stoppen.
 • Je hebt maar weinig vrienden.
 • Je verveelt je in je vrije tijd.
 • Je wordt gepest.
 • Er wordt misbruik van je gemaakt.
 • Je bent veel bezig met gamen en internet en het lukt je niet hiervan los te komen.
 • Het lukt je niet om een baan te vinden.

Herken je een of meerdere van de bovenstaande situaties? Krijg je het zelf niet opgelost? Zou je hier eens over willen praten? Bij jongerencentrum De Poort werken drie jongerenwerkers (Bob, Nick en Johan) die je kunnen helpen met deze zaken. Je kunt met hen in gesprek gaan. Loop eens binnen bij de Poort en vraag één van hen of mail, bel of app ze.