De Poort

Wat is De Poort?
Jongerencentrum De Poort is een plek van en voor jongeren van 12 t/m 23 jaar uit ‘s-Hertogenbosch. Het is een plek waar jongeren leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten, waar ze kunnen hangen of activiteiten kunnen organiseren/bezoeken. De stichting bestaat al sinds 1984 en het jongerencentrum is sinds 2012 gevestigd in de wijk de Maaspoort aan ’t Geerke.

Wie werken er bij De Poort?
Het jongerencentrum wordt beheert door een stichting, bestaande uit een bestuur en bijna honderd vrijwilligers in de leeftijd van 12 t/m 23 jaarDe vrijwilligers worden ondersteunt door een team van beroepskrachten die jongeren uit ‘s-Hertogenbosch Noord helpen in de breedste zin van het woord. Dit team, wat De Poort als uitvalsbasis en vindplek gebruikt, bestaat uit een aantal jongerenwerkers, een maatschappelijk werker en sportwerkers van PowerUp073, een sociaal beheerder en een directeur. Het team werkt zelfsturend. Veel van de beroepskrachten begeleiden ook één of meerdere stagiaires. 

Missie
De Poort is van mening dat elke jongere op moet kunnen groeien in een veilige omgeving, waarbij er voldoende mogelijkheden zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien om actief te kunnen meedoen met deze maatschappij.