Algemeen

Jongerencentrum De Poort is een plek van en voor jongeren van 12 t/m 23 jaar uit ”s-Hertogenbosch. Het is een plek waar jongeren leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten, waar ze kunnen hangen of activiteiten kunnen organiseren/bezoeken. Het jongerencentrum is gevestigd in de wijk de Maaspoort en wordt beheert door een stichting, bestaande uit een bestuur, betaalde krachten, stagiaires en bijna honderd vrijwilligers. De stichting bestaat al sinds 1984 en het jongerencentrum aan ’t Geerke bestaat sinds 2012.

Het jongerencentrum organiseert samen met jongeren activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Er zijn ruim honderd vrijwilligers actief in De Poort in de leeftijd van 15 t/m 23 jaar, waarvan een groot deel een eigen sleutel heeft en in principe 24/7 De Poort binnen kan. Uiteraard liggen hier bepaalde afspraken aan ten grondslag. De vrijwilligers worden ondersteunt door een team van beroepskrachten die jongeren uit ‘s-Hertogenbosch Noord helpen in de breedste zin van het woord. Dit team bestaat uit een maatschappelijk werker van Juvans, vijf jongerenwerkers, twee sportwerkers, een sociaal beheerder en zij worden aangestuurd door de directeur.

De Poort is van mening dat elke jongere op moet kunnen groeien in een veilige omgeving, waarbij er voldoende mogelijkheden zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien om actief te kunnen meedoen met deze maatschappij.